STRONA GŁÓWNA -
O FIRMIE -
NASZE OSIĄGNIĘCIA -
PRZETARGI -
DO POBRANIA -
KONTAKT -
AWAT Poland
Lasery Elektronika Optoelektronika Labolatorium Alkometry Centrum diagnostyki pojazdów
  - CYRKON 1M1
 
Alkometr - Notebook
Centrum Diagnostyki Pojazdów
 
Optoelektroniczny system diagnostyki medycznej

TECHNOLOGIE SPECJALNE

 
Pracownicy nasi posiadają przygotowanie merytoryczne oraz dostęp do bazy laboratoryjnej, pozwalające na prowadzenie analiz, badań, pomiarów i ekspertyz uzbrojenia i sprzętu wojskowego będącego w wyposażeniu Wojska Polskiego oraz podstawowych rodzajów uzbrojenia zagranicznego. W szczególności mogą realizować tematy:
 

ANALIZY, BADANIA, POMIARY I EKSPERTYZY URZĄDZEŃ ELEKTROMECHANICZNYCH

1. Badania, ekspertyzy, modernizacja broni strzeleckiej, wojskowej, myśliwskiej i sportowej.
2. Ekspertyzy, badania balistyczne broni i amunicji.
3. Badania kuloodporności osłon balistycznych.
4. Rejestracja i pomiary procesów zachodzących z dużą prędkością za pomocą kamery do szybkich zdjęć IMACON.
5. Rejestracja procesów zachodzących z dużą prędkością za pomocą zestawu rentgenograficznego CSANDIFLASH.
6. Ocena zagrożenia wybuchowego i skutków wybuchu.
7. Rejestracja formowania strumieni kumulacyjnych penetratorów i ich oddziaływanie z pancerzem za pomocą rentgenografii błyskowej.
8. Pomiar parametrów detonacji materiałów wybuchowych.
9. Pomiary szybkozmiennych ciśnień małoagresywnych pod względem chemicznym cieczy i gazów, w szczególności pomiary ciśnień gazowych produktów spalania ładunków miotających w broni lufowej i ładunków napędowych w silnikach rakietowych.
10. Pomiary zmiennych prędkości i przyśpieszeń oraz krótkich czasów (rzędu [ms]) w układach mechanicznych
11. Badania stałych materiałów miotających (prochów i paliw rakietowych) w zakresie określenia właściwości energetyczno - balistycznych również wg standardów NATO.
12. Pomiary temperatury materiałów drobnoziarnistych.
13. Badania metalograficzne w zakresie mikroskopii optycznej i skaningowej.
14. Badania podstawowych właściwości wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych (badania zmęczeniowe, próby wytrzymałości, badania twardości, badania trybologiczne).
15. Badania w zakresie technologii spieków.
16. Konsultacje, ekspertyzy i badani technologiczne.
17. Technologiczne analizy konstrukcji.
18. Opracowywanie odpowiednich programów oraz analizy komputerowe.
20. Badania i ekspertyzy w zakresie techniki rakietowej
21. Badania eksploatacyjno-niezawodnościowe urządzeń OTV i R.
22. Komputerowo wspomagana analiza projektowania i własności obwodów elektronicznych m.cz., w.cz. i mikrofalowych.
23. Opracowanie niezawodnościowe urządzeń elektronicznych.
24. Badania w dziedzinie identyfikacji i optymalizacji struktury systemów sterowania zdalnego obiektów ruchomych
25. Opracowywanie modeli dynamicznych systemów sterowania obiektów ruchomych oraz badania symulacyjne tych modeli.
26. Analiza diagnostyczna złożonych obiektów technicznych.
27. Identyfikacja, badania symulacyjne i optymalizacja sterowanych systemów elektromechanicznych.
28. Identyfikacja i badania symulacyjne napędów.

 

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO URZĄDZEŃ ELEKTROMECHANICZNYCH

Prace z zakresu projektowania i wykonania modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego, urządzeń elektromechanicznych, urządzeń i materiałów pirotechnicznych, materiałów konstrukcyjnych, zabezpieczeń antykorozyjnych, opracowania procesów technologicznych i produkcji wszelkich serii wyrobów branży mechanicznej.

1. Projektowanie i wykonanie urządzeń mechanicznych krótkotrwałego działania o dużej koncentracji energii:
- siłowniki, prasy dynamiczne,
- prochowe układy miotające,
- napędy rakietowe,
- zespoły wybuchowe

2. Modernizacja, projektowanie i wykonanie:
- broni strzeleckiej,
- amunicji do broni strzeleckiej i artyleryjskiej,
- broni sportowej (kusza, proca, strzelba treningowa na pociski barwiące),
- uzbrojenie wozów bojowych,
- symulatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych dla pododdziałów artylerii,
- granatów ręcznych,
- granatów dymnych i oświetlających.

3. Opracowanie tabel strzelniczych dla nowoopracowanych oraz modernizowanych dział i pocisków.

4. Wybuchowe utwardzanie metali i ich stopów.

5. Platerowanie metali.

6. Projektowanie układów i ładunków pirotechnicznych.

7. Opracowanie o projektowanie procesów technologicznych, przyrządów oraz pomocy warsztatowych.

8. Wykonawstwo urządzeń oraz przyrządów technologicznych.

9. Produkcja krótkich serii wyrobów z branży mechanicznej z wykorzystaniem obróbki skrawaniem, proszków spiekanych, przeróbki plastycznej o obróbek specjalnych.

10. Opracowanie i wykonanie radiowych czujników do pomiaru małych odległości.

11. Opracowanie i wykonanie czujników do wykrywania i lokalizacji obiektów metalowych i niemetalowych

12. Projektowanie komputerowe obwodów drukowanych..

13. Projektowanie systemów diagnostycznych złożonych urządzeń elektronicznych.

14. Projektowanie mikroprocesorowych urządzeń pomiarowo-diagnostycznych.

15. Projektowanie, wykonanie i uruchomienie układów elektronicznych

16. Projektowanie i wykonanie:
- komputerowych systemów pomiarowych współpracujących z przetwornikami
- elektrycznych wielkości mechanicznych,
- przetworników analogowo-cyfrowych 8 i 12 bitowych,
- kamer CCD współpracujących z komputerem lub oscyloskopem,
- sterowników mikroprocesorowych z przetwornikami A/D i D/A,
- sprzęgów urządzeń zewnętrznych z komputerem.

17. Prace koncepcyjne i modernizacyjne w dziedzinie układów postrzegająco-pomiarowych w zakresie światła widzialnego i podczerwieni.

18. Projektowanie, wykonanie modeli i badania funkcjonalne systemów sterowania obiektami złożonymi.

Do góry