AWAT Poland
Lasery Elektronika Optoelektronika Labolatorium Alkometry Centrum diagnostyki pojazdów
  - System Diagnostyki Medycznej PDT
Alkometr - Notebook
Centrum Diagnostyki Pojazdów
 
Optoelektroniczny system diagnostyki medycznej
>

OCHRONA ZDROWIA / SYSTEM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ PDT

 
Ogólna charakterystyka fotodynamicznej metody terapii i fotodiagnostyki
Klasyczna metoda fotodynamicznego leczenia nowotworów (Photodynamic Therapy - PDT) polega w pierwszym etapie na podaniu dożylnym lub śródtkankowym fotoczułego barwnika, który selektywnie retencjonuje się w tkance nowotworowej. Wzbudzamy światłem barwnik reaguje następnie z tlenem rozpuszczonym w środowisku tkankowym, wytwarzając tlen singletowy lub wolne rodniki, które niszczą komórki nowotworowe w procesie utleniania. Naświetlenie terapeutyczne następuje po upływie 12-72 godzin po iniekcji, co spowodowane jest potrzebą selektywnej akumulacji w tkance nowotworowej
 
Metoda PDT odznacza się szeregiem zalet, które korzystnie wyróżniają ją spośród stosowanych obecnie technik terapeutycznych. Pozwala przede wszystkim na selektywne niszczenie tkanki nowotworowej, bez zbędnych uszkodzeń tkanek zdrowych, jest metodą mało inwazyjną, ogólnie dobrze tolerowaną, daje dobre efekty kosmetyczne, może być wielokrotnie powtarzana. Mimo, że upłynęło już 20 lat od początku jej stosowania, to dopiero obecnie wraz z zastosowanie nowych fotosensybilizatorów i dostępem do tanich źródeł światła i układów diagnostycznych, metoda zaczyna być szerzej stosowana w praktyce klinicznej.
 

Ważnym atutem metody fotodynamicznej jest możliwość wykorzystania własności fluorescencyjnych używanych barwników do celów diagnostycznych (Photodynamic Diagnosis-PDD). Lokalizację obszarów nowotworów przeprowadza się metodą fluorescencji wzbudzanej laserami (Laser Induced Fluorescence).

 

Metoda PDT znalazła zastosowania również w leczeniu chorób nienowotworowych, szczególnie skóry (m.in. łuszczycy, trądziku), guzków gośćcowych, niszczeniu miejsc endometrium. Ze względu na efekty na komórki śródbłonkowe, proponuje się ją wykorzystywać w leczeniu plamkowego zwyrodnienia siatkówki.

 

W Polsce stosowane są m.in. Photophrin, ALA, BPD i opracowane w WAT fotosensybilizatory amfifilowe, będące diaminokwasowymi pochodnymi protoporfiryny PP(dAA) 2Arg 2.

 

OFERTA

Oferta sprzedaży na zestawy diagnostyczno - terapeutycznych stosowanych w dermatologii, ginekologii oraz niektórych chorobach nowotworowych ( dot. skóry ). Mają one zastosowanie w lecznictwie przy wykorzystaniu fotodynamicznej metody leczenia ( PDT - Photodynamic Therapy ), z wykorzystaniem preparatu ALA ( kwas 5 - aminolewulinowy ).
 

1. Zestaw diagnostyczno terapeutyczny dermatologiczny.

Oświetlacz metalohalogenowy do fototerapii skóry
- moc światła czerwonego - 2 W
- powierzchnia naświetlania- 50 cm 2
Światłowodowy, laserowy analizator widma fluorescencji skóry i organów wewnętrznych

2. Zestaw diagnostyczno - terapeutyczny dermatologiczny

Ksenonowy oświetlacz terapeutyczno - diagnostyczny z wyprowadzeniem światłowodowym
- średnica światłowodu cieczowego - 5 mm
- moc światła czerwonego - 500 mW moc
- światła fioletowo - niebieskiego -120 mW

Układ obrazowania fluorescencji do współpracy z endoskopami

3. Zestaw diagnostyczno - terapeutyczny do ginekologii

Ksenonowy oświetlacz terapeutyczno - diagnostyczny z wyprowadzeniem światłowodowym ( dermatologia, ginekologia )
- średnica światłowodu cieczowego - 5 mm
- moc światła czerwonego - 500 mW
- moc światła fioletowo - niebieskiego -120 mW

Układ obrazowania fluorescencji do współpracy z endoskopami

4. Najprostszy układ terapeutyczny dla dermatologii.

Oświetlacz metalohalogenowy do fototerapii skóry
- moc światła czerwonego - 2 W
- powierzchnia naświetlania - 50 cm 2
5. Preparaty
Kwas 5 - aminolewulinowy
( 5 - ALA ) o czystości farmaceutycznej ( 99.5 % )
Krem o zawartości 15 % ALA
 

Dla produkowanych przez PP - W „AWAT" Sp. z o.o. zestawów diagnostyczno -terapeutycznych stosujemy 3 letnią gwarancję jakości oraz wykonujemy serwis pogwarancyjny.

 
 

Aktualnie terapię fotodynamiczną stosują w Polsce:

Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu,

zakres stosowania: dermatologia, urologia, ginekologia, pulmonologia, gastroenterologia, laryngologia, stomatologia;

 • Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej,
  zakres stosowania: dermatologia, urologia, ginekologia, pulmonologia;
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
  zakres stosowania: torakochirurgia;
 • Centrum Onkologii, Klinika Gastroenterologii i Przemiany Materii w Warszawie,
  zakres stosowania: gastroenterologia;
 • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Serca w Lublinie,
  zakres stosowania: torakochirurgia;
 • Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej (Instytut Chirurgii i
  Klinika Dermatologii),

zakres stosowania: dermatologia, pulmonologia;

 • Klinika Ginekologii II Wydziału Lekarskiego WAM, Szpital Bródnowski w
  Warszawie;
 • Oddział Laryngologiczny - Szpital Czerniakowski w Warszawie.
 

Oferowane zestawy oraz preparat ALA stanowią wynik pracy polskiej myśli naukowo - technicznej uczonych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a wdrażane są dla potrzeb lecznictwa przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Wdrożeniowe AWAT Sp. z o.o. w Warszawie.

 
Do góry