STRONA GŁÓWNA -
O FIRMIE -
NASZE OSIĄGNIĘCIA -
PRZETARGI -
DO POBRANIA -
KONTAKT -
AWAT Poland
Lasery Elektronika Optoelektronika Labolatorium Alkometry Centrum diagnostyki pojazdów
 
  - Optoelektroniczny miernik zapylenia
  - Optoelektroniczny system ciqglego monitoringu zagrozeń Metanowych
  - Przenośny miernik do wykrywania Metanu
 
- Systemy zdalnego wykrywania uchodzen gazu ziemnego
  - Wieloczujnikowy analizator gazów spalinowych
  - Okulary
  - Okulary ochronne
  - Maski Spawalnicze
Alkometr - Notebook
Centrum Diagnostyki Pojazdów
 
Optoelektroniczny system diagnostyki medycznej

OPTOELEKTRONIKA

 
Opracowanie nowych konstrukcji systemów laserowych do metrologii, analizy, środowiska, mikrotechnologii, (lasery z ciałem stałym, He-Ne, CO 2 , diody półprzewodnikowe).
Opracowanie układów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem optoelektronicznych systemów nadawczych i odbiorczych.
 
Prace analityczne i ekspertyzy w zakresie:
- charakterystyki fizyko-chemiczne materiałów,
- oddziaływanie promieniowania z materią,
- systemy laserowe do zastosowań militarnych.
 
Elementy i zespoły optyczne do optoelektronicznych systemów nadawczych i odbiorczych w zakresie widmowym UV, VIS i IR.
 

Elementy i zespoły optyczne obejmują szeroki zestaw konstrukcji optycznych o parametrach dostosowanych do konkretnych aplikacji i założonych wymagań eksploatacyjnych. W wyniku naparowania na elementy optyczne cienkowarstwowych stosów interferencyjnych modyfikowane są parametry optyczne całej konstrukcji. Cienkowarstwowe układy optyczne są wykonywane metodą próżniowego naparowania warstw materiałów dialektrycznych lub metalicznych o określonym współczynniku załamania światła i zadanej grubości dostosowanej do wymagań dotyczących charakterystyki spektralnej danej struktury cienkowarstwowej oraz parametrów materiału podłoża.

 
Podstawowe elementy i układy optyczne stosowane w optoelektronicznych systemach nadawczych i odbiorczych to:
- okna transmisyjne,
- filtry absorpcyjne,
- płyty zamykające (okna Brewstera),
- soczewki,
- obiektywy lunetowe,
- pryzmaty odbijające, światło dzielące i spektralne,
- polaryzatory, płytki ćwierćfalowe i półfalowe,
- pręty laserowe i elementy aktywne,
- modulatory elektrooptyczne,
- modulatory akustooptyczne,
- modulatory magnetooptyczne,
- pasywne modulatory dobroci rezonatora,
- elementy nieliniowe do przemiany częstotliwości.
 
W zależności od konstrukcji stosu cienkowarstwowego można uzyskać następujące struktury interferencyjne modyfikujące parametry optyczne tych elementów:
- warstwy antyrefleksyjne (wąsko lub szeroko-pasmowe),
- zwierciadła laserowe metaliczne,
- zwierciadła laserowe dielektryczno-metaliczne
- zwierciadła laserowe dielektryczne,
- dielektryczne zwierciadła laserowe transmisyjne,
- polaryzatory cienkowarstwowe,
- dzielniki wiązki,
- filtry interferencyjne o dowolnej charakterystyce spektralnej (selektywne, odcinające dolno- lub górno przepustowe).
 
Wymienione konstrukcje cienkowarstwowe wykonane są najczęściej na następujących podłożach:
- szkło optyczne (BK,SF,FL,szkło optyczne barwne),
- szkło kwarcowe (SPECTROSIL,HERASIL,SUPRASIL),
- monokryształy (LiF, KDP, DKDP, ADP, BGO, BSO, Nd:YAG, SiO 2 , Al 2 O 3 , LiNbO 3 , LiJO 3 , KRS-5, CaF 2 , BaF 2 , Si, Ge, GaAs, ZnSe)
- metale (Au, Ag, Al., Cu, mosiądz, brąz, kanigen, mobilen),
- ośrodki aktywne laserów z ciałem stałym.
- powłoki specjalne na szkłach okularowych
Od specjalnych zastosowań optoelektroniki do optyki użytkowej
 

W wyniku prowadzonych prac nad elementami optycznymi do systemów nadawczych i odbiorczych stosowanych w technice laserowej, uzyskano nowe materiały oraz konstrukcje powłok cienkowarstwowych, które między innymi znalazły praktyczne zastosowanie do ochrony wzroku oraz do zabezpieczenia fotoczułych elementów optoelektronicznych w urządzeniach przemysłowych, medycznych i militarnych.

 
Pojawiła się również możliwość wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki i technologii do opracowania nowoczesnych elementów optyki powszechnego użytku, jakimi są szkła okularowe z powłokami specjalnymi.
 
 
Do góry