STRONA GŁÓWNA -
O FIRMIE -
NASZE OSIĄGNIĘCIA -
PRZETARGI -
DO POBRANIA -
KONTAKT -
AWAT Poland
Lasery Elektronika Optoelektronika Labolatorium Alkometry Centrum diagnostyki pojazdów
Alkometr - Notebook
Centrum Diagnostyki Pojazdów
 
Optoelektroniczny system diagnostyki medycznej

FOTOGRAMETRIA

 

1. Inwentaryzacja obiektów budowlanych, zabytków architektury, detali architektonicznych.

2. Inwentaryzacja nieruchomych lub będących w powolnym ruchu urządzeń technicznych.

3. Wyznaczanie odkształceń obiektów z dokładnością dostosowaną do wymagań zleceniodawcy

4. Inwentaryzacja odkrywek archeologicznych (lub ich elementów).

5. Wykrywanie i inwentaryzacja uszkodzeń nawierzchni lotnisk i dróg.

6. Opracowywanie technologii fotogrametrycznych pomiarów obiektów podwodnych, takich jak: podwodne części urządzeń hydrotechnicznych, elementy konstrukcyjne statków (pływających i wraków).

7. Pomiary fotogrametryczne w badaniach modeli obiektów pływających.

8. Kartograficzne prace projektowe w zakresie map tematycznych i topograficznych.

9. Projektowanie podstaw matematycznych map.

10. Digitalizacja materiałów graficznych.

 
Do góry