STRONA GŁÓWNA -
O FIRMIE -
NASZE OSIĄGNIĘCIA -
PRZETARGI -
DO POBRANIA -
KONTAKT -
AWAT Poland
Lasery Elektronika Optoelektronika Labolatorium Alkometry Centrum diagnostyki pojazdów
  - Alkometr A2.0/04
  - Analizator gazów spalin. AGS-1
  - Analizator gazów spalin. AGS-2
  - Analizator spalin AG-4
  - Analizatory AS-45/1300 ACS-45/1500
  - Dymomierz DGS-1
  - HISTORIA
Alkometr - Notebook
Centrum Diagnostyki Pojazdów
 
Optoelektroniczny system diagnostyki medycznej

ANALIZATORY GAZÓW / ALKOMETR A2.0/04

 

PRZEZNACZENIE

Alkometr A2.0/04 przeznaczony jest do automatycznego pomiaru stężenia par alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyrząd jest urządzeniem stacjonarno-przenośnym. Może być używany w pomieszczeniach zamkniętych, jak również w samochodach. Przeznaczony jest dla policji, odpowiednich komórek: zakładów pracy, centrów rehabilitacji alkoholików, placówek służby zdrowia, agencji ochrony, PKS, PKP, itp.

CERTYFIKATY

Alkometr A2.0/04 jest dowodowym analizatorem wydechu spełniającym wymaga-nia określone w przepisach metrologicznych o dowodowych analizatorach wydechu zgodnie z postanowieniem Głównego Urzędu Miar w Warszawie (zatwierdzenie typu). Pomiary wykonane przez A2.0/04 są wyżej stawiane niż uzyskane metodą laboratoryjną oznaczeń krwi (zgodnie z art. nr 45 kodeksu drogowego).

 

Alkometr A2.0/04

ZASADA POMIARU

Określenie stężenia par alkoholu w wydychanym powietrzu, które jest proporcjonalne do stężenia alkoholu we krwi, polega na pomiarze osłabienia promieniowania podczerwonego. Do pomiaru promieniowania służy wysokoczuły detektor NDIR* ze stabilnym i odpornym na wstrząsy i hałas czujnikiem typu „flow mass detector”. Pacjent za pomocą ogrzewanego węża wdmuchuje powietrze do kuwety pomiarowej urządzenia, w której następuje osłabienie promieniowania podczerwonego przez pary alkoholu zawarte w wydychanym powietrzu. Stopień osłabienia promieniowania jest proporcjonalny do stężenia alkoholu. Wynik pomiaru podawany jest w mg/l na wyświetlaczu i drukarce.

* Non Dispersiv Infra Red

WŁASNOŚCI

W okresie przygotowania przyrządu do pracy i pomiaru odbywa się dialog za pośrednictwem wyświetlacza. Jest to możliwe dzięki temu, że wszystkie funkcje kontrolne i pomiarowe sterowane są za pomocą mikroprocesora. Zapewnia to prostotę obsługi i niezawodność działania. Wykluczone są błędy ze strony obsługi oraz oddziaływanie na wynik pomiaru ze strony pacjenta. Wszelkie nieprawidłowości w pracy przyrządu, jak i nieodpowiednie parametry wydechu: czas, ilość powietrza, przerywany wydech, jak również alkohol zalegający w przełyku bezpośrednio po jego spożyciu są monitorowane. Przyrząd programowo przechodzi w stan pracy oszczędnej „STAN”, gdy w ciągu 30 minut nie wykonano pomiaru. Przyrząd zawiera również zegar dla dokumentowania daty i czasu badania.
 

OBSŁUGA

Obsługa przyrządu jest zautomatyzowana. Po podłączeniu zasilania następuje automatyczna kontrola układów elektronicznych. Po nagrzaniu się przyrządu wchodzi on w stan gotowości (na wyświetlaczu pojawi się napis „GOT” ). Wtedy w celu wykonania pomiaru należy nacisnąć przycisk „START”. Po kilkunastu sekundach pojawi się napis „DMIJ” i należy równomiernie wydmuchiwać powietrze. Po wykonaniu pomiaru przyrząd wyświetli zawartość alkoholu oraz wydrukuje protokół zawierający nazwę i numer przyrządu, datę i czas pomiaru, stężenie alkoholu, jak również wydrukuje rubryki do wpisania danych pacjenta, jego podpisu i podpisu osoby dokonującej pomiaru.
 
DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy - 0 - 3mg/l

DOPUSZCZALNE BŁĘDY POMIAROWE:
dla zakresu 0,05 - 0,40 mg/l - +/- 0,02 mg/l
dla zakresu 0,4 - 2,0 mg/l - +/- 5%
dla wartości > 2,0 mg/l - +/- 20%

Czas pomiaru - 1min.

Minimalne parametry wydechu:
objętość wydechu- > 1.5l
czas wydechu - > 3s

Czas przygotowania do pracy –15 min.

Temperatura pracy - 0 - 40°C

Zasilanie
: -+12V

Pobór mocy:
maksymalny - 60W
standardowy 40W

Wymiary
- 320x200x160

Ciężar
- 5 kg

SPOSÓB PRZELICZANIA:

Stężenie par alkoholu w wydychanym powietrzu [mg/l] na stężenie we krwi [ ‰ ]

1 (mg/l) = 2,10 ( ‰ )

1( ‰ ) = 0,48 (mg/l)

 

Wg obowiązujących przepisów:

- stan wskazujący na spożycie alkoholu > 0,1 mg/l;

- stan nietrzeźwości > 0,25 mg/l


Do góry