STRONA GŁÓWNA -
O FIRMIE -
NASZE OSIĄGNIĘCIA -
PRZETARGI -
DO POBRANIA -
KONTAKT -
AWAT Poland
Lasery Elektronika Optoelektronika Labolatorium Alkometry Centrum diagnostyki pojazdów
Alkometr - Notebook
Centrum Diagnostyki Pojazdów
 
Optoelektroniczny system diagnostyki medycznej

TECHNIKA LOTNICZA

 
W zakresie techniki lotniczej od szeregu lat prowadzone są badania teoretyczne i doświadczalne w dziedzinie: aerodynamiki i mechaniki lotu, statyki i dynamiki konstrukcji lotniczych, systemów diagnostycznych, sterowania i nawigacji statków powietrznych, systemów uzbrojenia lotniczego, obliczeń cieplno-przepływowych silników lotniczych, własności termofizycznych materiałów oraz budowy, eksploatacji i napraw polowych statków powietrznych. Główne tematy prac z tego zakresu, mające aspekt handlowo-rynkowy to:
 
1. Wykonywanie czujników temperatury i pomiarów temperatury i pomiarów temperatury ciał stałych, cieczy i gazów (czujniki temperatury - termoelektryczne, termistorowe lub rezystancyjne z przeznaczeniem do pomiaru zarówno ustalonej, jak i nieustalonej temperatury).
2. Określenie przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych (wartości rzeczywiste - nieuśrednione w temperaturach od - 40 o C do 200 o C).
3. Określenie rozszerzalności cieplnej ciał stałych (wartości rzeczywiste - nieuśrednione w temperaturach od - 24 o C do 800 o C).
4. Określenie dyfuzyjności cieplnej ciał stałych (wartości rzeczywiste - nieuśrednione w temperaturach od - 40 o C do 800 o C).
5. Ekspertyzy, badania, opracowania specjalne układów i urządzeń z wykorzystaniem przepływów gazowych (powietrza).
6. Ekspertyzy, badania aerodynamicznych charakterystyk obiektów opływanych powietrzem (samochodów, autobusów, samolotów, obiektów budowlanych itp.).
7. Określenie charakterystyki lotu obiektów poruszających się w powietrzu z własnym napędem zrzucanych z samolotu itp.
8. Aerodynamiczne projekty wentylatorów, napędów siłowni wiatrowych itp.
9. Analiza statyki i dynamiki konstrukcji cienkościennych metodami numerycznymi na bazie modeli dyskretnych liniowych i nieliniowych.
10. Badania zmęczeniowe w zakresie obciążeń: ściskanie-rozciąganie oraz obrotowo-giętym.
11. Ekspertyzy, badania, opracowania specjalne instalacji i urządzeń hydrauliki siłowej.
12. Ekspertyzy, badania, opracowania specjalne urządzeń oczyszczających powietrze z zanieczyszczeń mechanicznych.
13. Ekspertyzy, badania, opracowania specjalne oraz usługi w zakresie klejenia materiałów metalowych i tworzyw sztucznych.
14. Ekspertyzy, badania specjalne i opracowania układów związanych z wewnętrznymi przepływami (kanały przepływowe, palisady łopatek kierowniczych itp.)
15. Ekspertyzy, badania i opracowania zagadnień efektywności i eksploatacji uzbrojenia lotniczego.
16. Ekspertyzy, badania i opracowania systemów diagnostycznych wyposażenia statków powietrznych.
17. Ekspertyzy, badania i opracowania systemów sterowania i nawigacji statków powietrznych.
 
Do góry