STRONA GŁÓWNA -
O FIRMIE -
NASZE OSIĄGNIĘCIA -
PRZETARGI -
DO POBRANIA -
KONTAKT -
AWAT Poland
Lasery Elektronika Optoelektronika Labolatorium Alkometry Centrum diagnostyki pojazdów
Alkometr - Notebook
Centrum Diagnostyki Pojazdów
 
Optoelektroniczny system diagnostyki medycznej

GEODEZJA

 
1. Opracowanie i konstrukcja laserowych instrumentów geodezyjnych.

2. Automatyzacja pomiarów geodezyjnych realizowanych z wykorzystaniem techniki laserowej:
- badanie i pomiar przemieszczeń obiektów hydrotechnicznych,
- pomiary geodezyjne w budownictwie przemysłowym,
- pomiary geodezyjne w budownictwie stoczniowym,
- badanie torów podsuwnicowych,
- pomiary geodezyjne w budownictwie kopalnianym i tunelowym,
- obsługa geodezyjna budownictwa wysokościowego.

3. Ustawienie, pomiary deformacji maszyn wielkogabarytowych.

4. Opracowanie metod pomiaru dla zestawów kontrolno-pomiarowych.

5. Określenie stanu technicznego stosowanych urządzeń pomiarowych.

6. Precyzyjne określenie kierunku w pomiarach podziemnych.

7. Inwentaryzacja.

8. Nadzór nad urządzeniami hydrotechnicznymi.
 
 
Do góry