STRONA GŁÓWNA -
O FIRMIE -
NASZE OSIĄGNIĘCIA -
PRZETARGI -
DO POBRANIA -
KONTAKT -
AWAT Poland
Lasery Elektronika Optoelektronika Labolatorium Alkometry Centrum diagnostyki pojazdów
Alkometr - Notebook
Centrum Diagnostyki Pojazdów
 
Optoelektroniczny system diagnostyki medycznej

MASZYNY ROBOCZE

 
1. Badania stanowiskowe przekładni mechanicznych, mechaniczno-hydraulicznych, hydraulicznych zespołów napędowych (ocena poprawności działań, charakterystyk, trwałości).
2.
Badania kwalifikacyjne maszyn roboczych.
3.
Badania eksploatacyjne maszyn roboczych.
4.
Prace konstrukcyjne w zakresie maszyn do robót ziemnych, maszyn do utrzymania dróg i lotnisk.
5.
Zestawy laserowego sterowania pracą maszyn ziemnych (koparki jednonaczyniowe, maszyny melioracyjne, równiarki).
6.
Obliczenia inżynierskie metodami komputerowymi (metodą elementów skończonych) elementów konstrukcyjnych maszyn roboczych.
 

METALOZNAWSTWO I TECHNOLOGIA METALI

1. Projektowanie i wykonanie nietypowych przyrządów metrologicznych do badań właściwości materiałów.
2.
Projektowanie i wykonawstwo wszczepów stomatologicznych w szerokim asortymencie.
3. Projektowanie i wykonawstwo narzędzi oraz przyrządów do zabiegów chirurgicznych z użyciem wszczepów.
4.
Projektowanie technologii i wykonanie obróbki cieplnej elementów ze stali i stopów kolorowych.
5. Wykonanie prac z zakresu obróbki skrawaniem (projektowanie technologii i wykonawstwo).
6. Wykonanie prac spawalniczych metodą gazową MIG i MAG.
7. Wykorzystanie obróbki laserowej do poprawiania właściwości części maszyn.
8. Wykorzystanie materiałów ceramicznych na elementy układu rozrządu.
9. Wykorzystanie badań strukturalnych i wytrzymałościowych włókien cienkich i drutów.
10. Dobór materiałów na elementy części maszyn (w tym polskich zamienników do urządzeń importowanych).
11. Wykonywanie ekspertyz w zakresie badań struktury i właściwości materiałów oraz ustalanie przyczyn nadmiernego zużywania się części maszyn i elementów konstrukcji.
12. Ocena jakości wykonania części maszyn w zakresie dokładności geometrycznej i chropowatości powierzchni.
13. Udzielanie konsultacji i opinii opracowań w zakresie metaloznawstwa, obróbki cieplnej, obróbki skrawaniem, spawalnictwa i odporności korozyjnej metali.

 

KONSTRUKCJA MASZYN

1. Komputerowo wspomagana analiza trwałości i wytrzymałości zmęczeniowej przekładni zębatych, umożliwiająca wybór rozwiązań optymalnych.
2.
Doświadczalne wyznaczanie wytrzymałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych.
3.
Doświadczalne określanie wytrzymałości zmęczeniowej przy odzerowo-tętniącym zginaniu oraz odporności pitting zębów w walcowych kołach zębatych.
4.
Prace badawcze i ekspertyzy w zakresie:
- trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych;
- rozwoju pękania i przełomów zmęczeniowych (historia obciążenia) metodami elektronooptycznymi;
5. Opracowanie i weryfikacja konstrukcji maszyn, w szczególności maszyn do oczyszczenia pasów startowych lotnisk i dróg publicznych.
6. Numeryczna analiza stanu naprężenia w elementach konstrukcyjnych maszyn w zakresie liniowym i nieliniowym.

WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

1. Doświadczalne badania właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych w temperaturach podwyższonych.

- Określenie wytrzymałości w złożonych stanach naprężeń.
- Określenie właściwości sprężystych.
- Określenie właściwości plastycznych.
- Określenie charakterystyk reologicznych.
- Określenie wytrzymałości zmęczeniowej.
- Określenie właściwości dynamicznych z prób rozciągania i zginania.

Badane materiały: metale i ich stopy, kompozyty, konstrukcje przekładowe.

2.
Badania elementów i konstrukcji.

Doświadczalne określenie rozkładu naprężeń cieplnych od różnych pól temperatury.
Określenie rozkładu naprężeń własnych i naprężeń pochodzących od nie usuwalnych obciążeń metodami:

- interferometrii holograficznej;
- optycznej czułej warstwy;
- rozet tensometrycznych.

Badania drgań.

Numeryczna analiza (metodą elementów skończonych ) stanu naprężeń pochodzących od obciążeń mechanicznych i cieplnych).

3. Badania „in situ” właściwości mechanicznych skał wokół wyrobisk górniczych metodami:

- penetratora otworowego;
- tulejowego niszczenia skał;
- hydrauliczną

Orientacyjne okresy badań:

p. 1.1. do 1.3. do 1 m .-ca;
p. 1.4. do 1.6. do 6 m .-cy;
p. 2.1. do 2.3 oraz p. 3.do 6 m .-cy.

 
Do góry