STRONA GŁÓWNA -
O FIRMIE -
NASZE OSIĄGNIĘCIA -
PRZETARGI -
DO POBRANIA -
KONTAKT -
AWAT Poland
Lasery Elektronika Optoelektronika Labolatorium Alkometry Centrum diagnostyki pojazdów
Alkometr - Notebook
Centrum Diagnostyki Pojazdów
 
Optoelektroniczny system diagnostyki medycznej

ELEKTRONIKA

 
Dział obejmuje problematykę związaną z telekomunikacją, systemami łączności przewodowej i radiowej, radioelektroniką, systemami antenowymi, nadawczymi i odbiorczymi zakresu łączności i radiolokacji, techniką mikrofalową, radiolokacją i radionawigacją oraz technikami pomiarowymi szerokiego zastosowania realizowanymi z wykorzystaniem układów elektronicznych min. dla potrzeb precyzyjnego pomiaru czasu.
 

PROJEKTOWANIE UKŁADÓW CYFROWYCH FPGA
ORAZ PRECYZYJNEJ METROLOGII CZASU

Projektowanie układów cyfrowych w technologii CMOS FPGA (QuickLogick) oraz realizacja w tej technologii bloków funkcjonalnych i urządzeń cyfrowych.
Projektowanie i badania urządzeń do pomiaru krótkich odstępów czasu z rozdzielczością pikosekundową.
 

TELEDACJA I TECHNIKA CYFROWA

Prace badawcze, projektowe i modelowe w odniesieniu do systemów i urządzeń teledacyjnych dla średnich szybkości transmisji w kanałach radiowych i przewodowych.
Projektowanie i wykonanie oprzyrządowania do diagnostyki zespołów urządzeń cyfrowych.
 

SYSTEMY KOMUTACYJNE

Cyfrowa obróbka i zobrazowanie sygnałów z dowolnych źródeł.
Określanie miejsca położenia źródeł promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości 0,1÷500 Mhz.
Dobór sygnałów przenoszących informację (zwłaszcza w kanałach radiowych)
Wykrywanie, rozpoznanie oraz klasyfikacja sygnałów (zwłaszcza w zakresie częstotliwości 0,1÷500 Mhz).
Ekspertyzy w zakresie problemów podanych w punktach 1,2,3 i 4.
Doradztwo techniczne i ekspertyzy w zakresie zastosowań systemów radiokomunikacji ruchomej (w tym systemy komórkowe, przywoławcze i dyspozytorskie).
 

INŻYNIERIA SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Szkolenie, doradztwo techniczne w odniesieniu do urządzeń komutacyjnych małej pojemności.
Prace badawcze i projektowe w odniesieniu do systemów komutacyjnych z komutacją kanałów cyfrowych o przepływności 64kb/s (również dla zastosowań specjalnych).
Projektowanie i wykonanie modeli wielofunkcyjnych urządzeń końcowych dla systemów zintegrowanych.
Ekspertyzy systemów komutacyjnych i wielofunkcyjnych urządzeń końcowych, w tym również dla sieci zintegrowanych.
 

RADIOKOMUNIKACJA

Analiza i ocena efektywności wdrażanych systemów telekomunikacji.
Modelowanie i ocena wariantów systemów na etapie projektowania.
Analiza i synteza niezawodności i systemów telekomunikacji na etapie projektowania i eksploatacji.
Opracowanie założeń technicznych i koncepcji systemów telekomunikacji.
Prace prognostyczne, badawcze i projektowe w dziedzinie systemów zintegrowanych, głównie w odniesieniu do lokalnych sieci komputerowych.
Opracowanie planów zapewnienia niezawodności obiektów na etapie projektowania.
 

RADIOELEKTRONIKA

Projektowanie, wykonanie i badanie układów elektronicznych, w szczególności:

- powielaczy częstotliwości

- wzmacniaczy

- modulatorów i demodulatorów różnych rodzajów emisji

- urządzeń nadawczych małej i średniej mocy

- układów rozdzielania i komutacji sygnałów w zakresie VHF i UHF

- urządzeń odbiorczych

- szerokopasmowych przesuwników fazy sterowania elektronicznie

- szerokopasmowych anten zakresu KF (anteny prętowe z wtrąceniami)

 
Optymalizacja rozmieszczenia anten radiowych na środkach ruchomych i na małej powierzchni.
Kompensacja zakłóceń aktywnych w listkach bocznych charakterystyk anten kierunkowych.
Projektowanie układów sterowania położeniem anten.
Projektowanie i badanie stref zagrożenia elektromagnetycznego wokół anten nadawczych.
Ekspertyzy naukowe i techniczne dotyczące: układów elektronicznych, urządzeń nadawczych i odbiorczych, anten, predykcji i zastosowań propagacji fal elektromagnetycznych.
 

TECHNIKA MIKROFALOWA

Projektowanie i nadzór autorski nad wykonaniem:

- anten mikrofalowych o polaryzacji liniowej, kołowej i eliptycznej (w tym anteny na podłożu dialektycznym),

- szerokopasmowych anten tubowych.

 
Projektowanie i nadzór autorski nad wykonaniem:

- szerokopasmowych detektorów mikrofalowych,

- sprzęgaczy kierunkowych,

- filtrów mikrofalowych,

- zwrotnic mikrofalowych,

- struktur mikrofalowych dopasowujących,

- niskoszumowych wzmacniaczy mikrofalowych,

- układów macierzy Bultera,

- dyskryminatorów częstotliwości i fazy,

- przesuwników i modulatorów fazy,

- anten mikrofalowych do zastosowań medycznych.

 
Projektowanie obiektów o zmniejszonej powierzchni rozproszenia.
Badanie podzespołów i układów mikrofalowych.
Doradztwo i ekspertyzy w zakresie techniki mikrofalowej.
Pomiar temperatury próbek biologicznych za pomocą termografu mikrofalowego.
 

TECHNIKA RADIOLOKACYJNA I RADIONAWIGACYJNA

Analizy i opinie dotyczące rozwiązań współczesnych urządzeń radiolokacyjnych opracowanych przez krajowy przemysł radiolokacyjny.
Ekspertyzy dotyczące importowanego radioelektronicznego sprzętu lotniczego i rozpoznania.
Ekspertyzy dotyczące odbiorników satelitarnych systemów nawigacyjnych.
Opracowanie metodologii szkolenia i oceniania operatorów zautomatyzowanych systemów radiolokacyjnych.
Opracowanie algorytmów estymacji miejsca położenia w zintegrowanych systemach nawigacyjnych.
 

TECHNIKA POMIAROWA

Projektowanie, wykonanie i badania:
- przetworników do pomiaru sił, momentów sił, ciśnienia, masy, przesunięć liniowych o różnych zakresach pomiarowych,
- specjalizowanych układów elektronicznych do współpracy z przetwornikami tensometrycznymi z odczytem cyfrowym, automatycznym zerowaniem i sygnalizacją akustyczną określonych stanów,
- układów napędowych z zastosowaniem silników skokowych, prądu stałego i bezszczotkowych,
- serwonapędów o szerokich granicach regulacji prędkości kątowej,
- elektromaszynowych przetworników informacji (np. cyfrowy pomiar kąta przy wykorzystaniu jako przetwornika pierwotnego transformatora położenia kątowego).
 
Projektowanie i badania automatycznych systemów pomiarowych ze sterowaniem komputerowym lub mikroprocesorowym spełniających funkcję:
- sterowników,
- programatorów (min. jako programowane źródła napięcia i prądu),
- układów przetwarzania danych.
 
Studium podyplomowe metrologii (jednoroczne, przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w szeroko rozumianej metrologii, ilość uczestników - 20 osób)..
 
Pomiary natężeń pól elektrycznych i magnetycznych małej częstotliwości w zakresie od 0 do 400kHz. (Przydatne do oceny stanu zagrożenia zdrowia pracowników zatrudnionych przy urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Umożliwiają ocenę stanu zagrożeń od linii wysokiego napięcia, stacji transformatorowych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych znajdujących się w pomieszczeniach mieszkalnych).
 
Do góry